Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce prywatności

zamknij

Regulamin strony Konsul.sklep.pl

Regulamin sklepu Konsul.sklep.pl sporządzony został zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez konsumentów ze sklepu prowadzonego przez sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Konsul.sklep.pl w ramach ofert wystawionych w sklepie internetowym konsul.sklep.pl w sposób umożliwiający konsumentom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 

II. Definicje i terminy użyte w Regulaminie

1. Sprzedawca: Solar-fit GEPARD Barbara Florczyk, działający jako Konsul.sklep.pl, NIP:657-271-52-98, adres: Bilcza ul. Marmurowa 14B ,26-026 Morawica woj. Świętokrzyskie. Firma wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem Regon: 260318440, e-mail: konsulmeble@gmail.com, tel.: 41 301 01 03

2. Konsument, Nabywca , Użytkownik sklepu Konsul.sklep.pl: osoba, która zawarła Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług na stronie sklepu internetowego Konsul.sklep.pl

3. Sklep Konsul.sklep.pl : Zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych w obrębie domeny Konsul.sklep.pl zarządzanych przez sprzedawcę i pozwalających konsumentowi na zawieranie umów ze sprzedawcą.

4. Umowa sprzedaży: umowa zawarta w sklepie na zasadach wynikających z regulaminu pomiędzy sprzedawcą a konsumentem, której przedmiotem jest sprzedaż towarów na rzecz konsumenta.

5. Umowa o świadczenie usług: Umowa zawarta w sklepie na zasadach wynikających z regulaminu pomiędzy sprzedawcą a konsumentem, której przedmiotem jest świadczenie przez sprzedawcę na rzecz konsumenta usługi lub usług.

6. Umowa: Obejmuje umowę sprzedaży oraz umowę o świadczenie usług.

7. Regulamin: Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Konsul.sklep.pl.

8. Konsul.sklep.pl: Platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, prowadzona w domenie internetowej Konsul.sklep.pl

9. Materiały Informacje: Zawarte na stronach internetowych sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów.

10. Użytkownik Konsul.sklep.pl: Korzystający ze sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu.  

III. Ogólne warunki korzystania ze sklepu

1. Wszystkie ceny podane w ofertach dostępnych na stronach sklepu Konsul.sklep.pl są cenami Brutto.

2. Wszystkie towary dostępne na stronach internetowych sklepu Konsul.sklep.pl działającego w domenie Konsul.sklep.pl opisane są w ofertach indywidualnych. Opisy i materiały dotyczące przedmiotów umowy przedstawione są indywidualnie dla każdego z przedmiotów w odrębnych ofertach dostępnych na podstronach sklepu Konsul.sklep.pl.

3. Koszty transportu towarów przedstawione są indywidualnie dla każdego z przedmiotów w odrębnych ofertach dostępnych na podstronach sklepu Konsul.sklep.pl. Koszty transportu mogą różnić się między sobą w zależności od wielkości i rodzaju towaru oraz sposobie wysyłki i rodzaju usługi transportowej.

4. Wszystkie Umowy zawierane są za pośrednictwem serwisu Konsul.sklep.pl i dostępnych w serwisie narzędzi komunikacyjnych.

5. Wszystkie zmiany w umowach, adresach dostawy oraz wszelkie inne zmiany w umowie Użytkownik może zgłosić za pośrednictwem serwisu Konsul.sklep.pl, bezpośrednio na adres e-mail sprzedawcy lub telefonicznie na numer tel. 41 301 01 03. Wszystkie koszty związane z zakupem przedmiotu umowy Użytkownik zobowiązany jest wpłacić w ciągu 7 dni na konto payU sklepu Konsul.sklep.pl za pośrednictwem narzędzi płatniczych  udostępnionych w serwisie Konsul.sklep.pl lub bezpośrednio na rachunek sprzedawcy: PKO BP: 93 1020 2629 0000 9502 0250 0544 przelewem tradycyjnym lub też uiścić przy odbiorze towaru po wcześniejszym poinformowaniu o chęci zakupu z płatnością przy odbiorze i ustaleniu daty odbioru.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy na wskazany adres znajdujący się  na terytorium Polski w terminie zgodnym z terminem podanym indywidualnie w odrębnych ofertach i nie dłuższym niż 7 dni.

Jeżeli sprzedawca z przyczyn od niego niezależnych nie będzie w stanie wywiązać się z terminu dostarczenia przedmiotu umowy poinformuje o tym Użytkownika niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad widocznych i ukrytych które są mu znane.

9. Wszystkie umowy zawierane przez użytkowników za pośrednictwem strony sklepu Konsul.sklep.pl zawsze zawierane są jednorazowo i dotyczą zakupu przedmiotu lub przedmiotów z indywidualnej oferty z asortymentu sklepu Konsul.sklep.pl.

10. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby użytkownika.

11. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

IV. Zwroty i reklamacje

1. Reklamacje na zakupione towary można składać mailowo na adres e-mail: konsulmeble@gmail.com, lub drogą pocztową na adres siedziby firmy Solar-fit GEPARD Barbara Florczyk mieści się pod adresem: Bilcza ul. Marmurowa 14B, 26-026 Morawica.

2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanę rozpatrzone przez sprzedawcę w ciągu 7 dni od otrzymania, a użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji i ewentualnej dalszej procedurze mającej na celu rozwiązanie problemu z reklamowanym przedmiotem.

3. Użytkownik może w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotu umowy odstąpić od tejże umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów chyba że użytkownik wybrał sposób  dostarczenia

rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu  kosztów dodatkowych wykraczających poza koszt najtańszej formy wysyłki.

4. W przypadku zwrotu towaru użytkownik zobowiązany jest przesłać na adres e-mail konsulmeble@gmail.com wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Formularz dostępny TUTAJ.

5. Zwrotu towaru należy dokonać w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do sprzedającego wypełnionego formularza odstąpienia od umowy.

6. W przypadku zwrotu towaru sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kosztów przedmiotu oraz kosztów transportu przedmiotu do klienta zgodnie z punktem 3, koszt odesłanie przedmiotu do siedziby sprzedającego pokrywa Użytkownik.

7. Zwracany przedmiot należy odesłać na adres siedziby sprzedającego. 

V. Gwarancje

1. Wszystkie przedmioty dostępne na stronie sklepu sprzedającego objęte są 24 miesięczną gwarancją.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług posprzedażowych na rzecz kupującego w zależności od terminu złożenia zgłoszenia i możliwości spełnienia przedmiotu zgłoszenia.

3. Czas na reklamację z tytułu rękojmi - 1 rok (rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców).